Công ty cổ phần Nafoods Group tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23

Tháng 04, 2016

Quay lại

Sáng ngày 23/04/2016, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Khâu chuẩn bị đón tiếp khách và phát tài liệu cho cổ đông được Nafoods Group quan tâm chuẩn bị kỹ càng;

Tham dự Đại hội có 89 đại biểu tham gia trực tiếp đại diện cho quyền sở hữu 25.234.260 cổ phần bằng 84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (30.000.000 cổ phần) và đông đảo khách mời.

Đại hội thống nhất bầu Đoàn chủ tịch Đại hội do Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT/TGĐ) – Chủ tọa và 5 thành viên đoàn còn lại của đoàn chủ tịch gồm: Bà Phan Thị Minh Châu (Phó TGĐ), Ông Nguyễn Tiến Chinh (Phó TGĐ), Ông Nguyễn Trung Kiên (Phó TGĐ),Ông Phạm Duy Thái (Phó TGĐ), Ông Lê Văn Minh (Thành viên hội đồng quản trị). Đại hội nhất trí bầu đoàn thư ký gồm 2 thành viên.

Chương trình đại hội lần lượt đi vào các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2016, hoạt động của Hội đồng Quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015, về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát…

Các nghi thức bắt đầu buổi lễ diễn ra trang trọng, nghiêm túc và mở đầu là nghi thức Chào cờ;

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2016, trong năm 2015: Doanh thu của Nafoods Group đạt 530 tỷ 726 triệu đồng, thực hiện 100,14% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế: 65,438  tỷ đồng thực hiện 139,11% kế hoạch. Cũng theo báo cáo này, Nafoods đề ra kế hoạch cụ thể cho năm 2016 như sau: Doanh thu thuần hợp nhất: 640  tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế:  70 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty thông qua báo cáo tại Đại hội;

Tiếp đó là phần thảo luận các nội dung được đại hội thông qua;  nội dung này diễn ra sôi nổi thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cổ đông tham gia Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Bộ - Thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT phát biểu cảm ơn tín nhiệm và cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó;

Cuối cùng, phần quan trọng nhất của Đại hội là Biểu quyết các nội dung được đại hội thông qua và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát được diễn ra nghiêm túc, nhanh gọn và đảm bảo tính minh bạch.

100% đại hội thống nhất các nội dung được thông qua và nhất trí bầu bổ sung:

1.      Ông Nguyễn Văn Bộ vào Hội đồng quản trị.

2.      Ông Hồ Quốc Công vào Ban kiểm soát

3.      Bà Nguyễn Thị Phương Hồng vào Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch và HĐQT tặng hoa cho các thành viên mới của HĐQT và ban kiểm soát;

Chúc mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Nafoods. Hi vọng, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Nguồn Nafoods Group)