Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

15

Tháng 09, 2017

Quay lại

Sáng ngày 15/9/2017, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Trực tiếp tham dự Đại hội ngoài các cổ đông Công ty còn khách mời đến từ công ty chứng khoán SSI.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó TGĐ công ty thông qua chương trình đại hội;

Đại hội thống nhất bầu Đoàn chủ tịch Đại hội do Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT/TGĐ) – Chủ tọa và 2 thành viên còn lại của đoàn chủ tịch là: Ông Phạm Duy Thái – Phó TGĐ Công ty và Ông Nguyễn Văn Viết – Viện trưởng viện phát triển nông nghiệp Nafoods. Đại hội cũng nhất trí bầu đoàn thư ký gồm 2 thành viên: Ông Đinh Viết Tuấn Anh - Trưởng ban, bà Dương Thị Thanh Huyền  - Ban viên.

Ông Phạm Duy Thái - Phó TGĐ công ty thông qua các nội dung chính đại hội đưa ra;

Chương trình đại hội lần lượt đi vào các nội dung: Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị NFG quyết định xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị và cuối cùng là thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty thảo luận cùng quý cổ đông, khách mời;

Tiếp đó là phần thảo luận các nội dung được đại hội thông qua;  nội dung này diễn ra sôi nổi thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cổ đông tham gia Đại hội.

Đại hội Biểu quyết các nội dung chính;

Cuối cùng, phần quan trọng nhất của Đại hội là Biểu quyết các nội dung được đại hội thông qua phần này được diễn ra nghiêm túc, nhanh gọn và đảm bảo tính minh bạch

13h cùng ngày, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc thành công tốt đẹp, thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra.

                                                                                                        (Nguồn Nafoods Group)