Liên hệ
với chúng tôi

ĐIỆN THOẠI

+84 2383 532 632

ĐIẠ CHỈ

EMAIL

sales@nafoods.com.vn

Hệ thống
phân phối

Thị trường nội địa

 1. 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  +84 238 3 532 632

  +84 2383 853 902

  sales@nafoods.com.vn

 2. 162A đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  +84 43 225 2431

  +84 383 533 902

  sales@nafoods.com.vn

Văn phòng
đại diện

 1. 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  +84 238 3 532 632

  +84 2383 853 902

  sales@nafoods.com.vn

 2. 162A đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  +84 43 225 2431

  +84 383 533 902

  sales@nafoods.com.vn