Sản phẩm IQF
Cà rốt

Cà rốt
Thông tin sản phẩm

Availability 

Dice 10x10x10mm, 5x5x5mm

Slice 10mm

Times of harvest

November, December, January, February, March

Standard packing size

Retail: 300g, 500g, 1kg, 2kgs, 5kgs

Bulk: 10kgs, 15kgs, 20kgs

NO

Standard

Specification

 1. Màu sắc

  Da cam đồng đều

 2. Mùi vị

  Đặc trưng của cà rốt

 3. Kích thước

  10x10x10mm (±2mm)

 4. % Đổi màu

  Max 5.0%