Nước ép Puree/ NFC
trái xoài

Xoài
Thông tin sản phẩm

NO

Standard

Specification

 1. Colour

  Yellow

 2. Odor and flavor

  Characteristics of Ghep Mango

 3. Brix

  Min 10.0

 4. Acidity (as citric acid)

  0.2 – 0.5

 5. pH

  3.0 – 5.0